c
  Bokskatter

        
Up Forntid Medeltid Renässans Klassicism och barock Upplysning och rokoko Förromantik Romantik och nyklassicism Realism och liberalism Naturalism 1890-talet - Sverige Sekelskiftet 1900 - Första världskriget

           Startsida                                                                                                                                                                                                   


Mångudinnan och Endymion
Akvarell av Amira Bavcic
 

Epokernas mästare

Denna avdelning är en uppställning i epoker av den västerländska litteraturen med särskild tonvikt på den svenska. Tidsangivelserna är ungefärliga, epokernas ideal går i varandra och författare ändrar sin stil.

 

Skicka E-post till
info@bokskatter.se med frågor eller synpunkter på denna webbplats.
Copyright © 2013
Webbplatsen är uppdaterad: 2013-01-04