c
  Bokskatter

        
Up

           Startsida                                                                                                                                                                                                   

Startsida > Läsa > Naturvetenskap
Här är böckerna för dig som tycker om att läsa om nya rön inom naturvetenskapen. Några böcker är ganska svåra, men spännande!

Böckerna presenteras med omslag och baksidestext.


Illustration: Vania Hermansson
 

 Hans-Uno Bengtsson
Fysikens horisonter

Rabén Prisma 1996

Horisont kommer av det grekiska ordet för avgränsa eller begränsa. I Fysikens horisonter tar Hans-Uno Bengtsson oss med på en hisnande intellektuell resa till rummets, tidens och rumtidens horisonter och visar med sedvanlig pedagogisk elegans hur själva existensen av dessa begränsningar kan användas för att vidga gränserna för vårt vetande och öka vår förståelse av naturen.


Från biblisk kronologi till modern kosmologi, från eremiter till åskledare, från sjöfarare vid den platta jordens kant till rymdfarare vid det svarta hålets rand, från klosterliv till moln bildning, från stjärnkartor till stjärnbildernas skapare, från Fritiof Nilsson Piraten till Gilgamesh –
Fysikens horisonter är en lika underhållande som lärorik bok och därtill en i bokstavlig mening gränsöverskridande bok. Med djärva språng och tanke flygningar förenas det jordnära och vardagliga med univer sums yttersta horisonter, och infallsvinklarna är som alltid hos Hans-Uno Bengtsson många när han förklarar den klassiska och den moderna fysikens rön.

 Hans-Uno Bengtsson
Nalle Puh och atomens existens.
Essäer om modern fysik

Bokförlaget prisma 1993

"Ur en vattendroppe”, skriver Sherlock Holmes, ”skulle en logiker kunna sluta sig till möjligheten av ett Atlanten eller ett Niagara utan att ha sett eller hört talas om någotdera. På samma sätt är hela livet en kedja, vars natur är känd varhelst vi visas en enda länk av den.” 

Och på samma sätt kan en fysiker börja med ett var dagligt problem som varför ballonger stiger mot himlen och därifrån ledas in på bevisen för atomens existens. Eller med utgångspunkt i fakirernas middagslur på spikmattan nå fram till en beskrivning av processerna i stjärnornas inre och kvantfältteorins djupaste teorem. Eller ur tebladens virvlande i koppen dra slutsatser om mekanismen bakom floders meandrande. Med hjälp av Münchhausens tjänare kan man förklara de exotiska higgspartiklarna och varför tingen har massa, och i ett cocktailparty kan man finna en modell för de olika fenomenen på himlen, däribland det som har att göra med att se sanningen i kärlek.

Fysikens enastående förmåga att på ett enhetligt sätt förklara de mest skilda företeelser, från det till synes banalt vardagliga till det kosmiskt svindlande, framställs av Hans-Uno Bengtsson på ett lekfullt och engagerande sätt. Nalle Puh och atomens existens är unik också därigenom att den inte bara visar hur naturen låter sig beskrivas, utan även hur den låter sig beräknas.

 David Blatner
Pi det fantastiska talet

Svenska förlaget 1998

Genom hela historien har förhållandet mellan cirkelns omkrets och radie fångat människors uppmärksamhet och fantasi. Pi – eller π – är ett oändligt tal – lika oändligt som fascinationen och mystiken det innehåller. I sin undersökning av π tar David Blatner med oss på en odyssé som för oss till pyramidernas Egypten, Arkimedes Syrakusa, till Indien, Kina och Japan... och så småningom ända hem till Chudnovskybröderna i New York.

Historiska landmärken, spånor och kuriosa samsas i denna bok med underliga försök att lagstifta om värdet på pi och fantastiska berättelser om de stackars cirkelkvadrerarna som bevisligen aldrig kommer att kunna mäta rätt. Dessutom finns här tips på hur man memorerar decimaler, en och annan dikt, fyrkantig pi humor och mycket mycket mer. Pi – det fantastiska talet är en tribut till det gåtfulla talet med den lilla konstiga symbolen. 

 David Bodanis
Elektricitet

Månpocket 2006

 

"David Bodanis populärvetenskapliga bok om elen och dess historia är både upplysande och allmänbildande" Svenska Dagbladet

David Bodanis berättar om elektriciteten, den magiska, osynliga kraft som håller samman och driver hela vår värld.

Det är en historia fylld av skrönor, kärlekshistorier, genier och bedragare. Vi får möta Michael Faraday, fattigsonen som blev Englands mest framstående fysiker; Alexander Bell, som uppfann telefonen för att kunna uppvakta den döva Mabel; Thomas Edison, som var lika bra på att stjäla patent som på att uppfinna egna, och Alan Turing, kodknäckaren vars arbete beredde marken för dagens datorer, och många andra.

Elektricitet är en laddad upptäcktsresa - från första telegrafkabeln över Atlanten till det mänskliga nervsystemet, e-posten och universums födelse - skriven av populärvetenskapens mästare!

"En dramatisk historia är det, med många mänskliga, poetiska och ekonomiska utflykter." Veckans Affärer

David Bodanis har tidigare skrivit succéboken E=mc2 som också givits ut i Månpocket.

 

 Kristin Dahl
Den fantastiska matematiken

Fischer & Co 1991

Matematik är roligt, spännande och användbart! Matematik är den viktigaste och nyttigaste av alla vetenskaper. Matematik är svårt, teoretiskt, abstrakt och... nödvändigt.

Den fantastiska matematiken berättar om matematikens idéer och betydelse; om rena fantasiprodukter och intellektuella spel med inslag av lekfullhet och intuition – som ofta visar sig stämma överens med naturen! Det gäller t ex de i våra dagar så högaktuella fraktalerna – ”skapade” av den tyske 1800-talsmatematikern Georg Cantor.

Den fantastiska matematiken berättar om pågående forskning och färska forskningsresultat mot bakgrund av matematikens 6000-åriga historia.

Den fantastiska matematiken, som bl a bygger på intervjuer med svenska forskare och matematiker, vill minska avståndet mellan matematiker och lekmän. Några av de stora matematikerna – även kvinnorna – presenteras i miniporträtt.

Den fantastiska matematiken är skriven på ett enkelt och klart språk. Det är en bok för en intresserad och nyfiken allmänhet, men också för lärare att hämta inspiration ur, för gymnasister och studenter att bredvidläsa i och för kulturhistoriskt intresserade att lära matematikens historia från. Den innehåller t ex datorprogram till hjälp för alla som vill prova att rita sina egna fantastiska fraktaler.

Den fantastiska matematiken – som skön konst och konsten som matematik. 

Den fantastiska matematiken – från lertavlor till datorer. 

 Ulf Danielsson
Den bästa av världar

Albert Bonniers förlag 2008

Uppstod universum av en slump? Kommer apokalypsen också att bero på tillfälligheter? Eller finns det en tanke bakom skapelsen? Ulf Danielsson tar oss med på en resa genom årmiljarder, från universums första ögonblick, via den tidiga, frenetiska expansionen, förbi mörka tidsåldrar utan stjärnor och fram till ett universum som vaknat till liv och medvetande. Allt detta har en historia. En historia som låter sig berättas.

De två kulturerna – naturvetenskap och humaniora – har var för sig försökt fixera människans plats i ett förvirrande världsallt, utan förutsättningar att ge uttömmande svar på de viktiga frågorna. Har vetenskapen utrymme för en gud? Är världen ändamålsenlig eller bara ett ofullgånget försök? Hur ska vi förstå skönheten, slumpen, meningen med universum? I Den bästa av världar – med undertiteln Skapelse, slump, apokalyps död –  förenar Ulf Danielsson sin gedigna kunskap inom fältet med stor berättartalang och djärva tankeexperiment. Han är en lysande pedagog som med lätt hand tar oss från det allra minsta till det allra största. En bok om vad vi kan veta om världen – och hur vi kan veta det.
 
 Ulf Danielsson
Stjärnor och äpplen som faller

Månpocket 2004

"...utmärkt och inspirerande bok." Göteborgs Posten

Stjärnor och äpplen som faller är en bok om fysiken och universum. Ulf Danielsson berättar levande och åskådligt om hur världen hänger ihop - och om hur man genom tiderna har trott att den hänger ihop. Från antikens och egyptiernas världsbilder går han ända fram till de senaste rönen kring svarta hål, kvarkar och strängar.

För att förklara olika teorier tar han gärna omvägen över en helt vardaglig sfär, eller över Harry Martinson, C. S. Lewis och Marcel Proust. Med humor och fantasi förklarar han några av de märkvärdigaste saker man kan fundera på en kväll när man ligger under stjärnhimlen.

ULF DANIELSSON är född 1964. Han är professor i teoretisk fysik i Uppsala, där han bland annat introducerade den populära kursen "Fysik för poeter".

"...fascinerande bok om universums mysterier." Aftonbladet


 
 Paul Davies
I rättan tid.
Einsteins ofullbordade revolution

Rabén Prisma 1995

Med Galileo och Newton blev tidsbegreppet en mätbar storhet inom naturvetenskapen, men det är först i vårt århundrade som det blivit centralt. Som vetenskapligt begrepp under 1900-talet är det huvudsakligen förknippat med Einstein. Paul Davies nya bok, I rättan tid -

När man började undersöka Einsteins teori beträffande universum som helhet upptäckte man att tiden är elastisk och kan töjas genom snabb rörelse eller gravitation, att man inte på ett meningsfullt sätt kan dela in tiden i förgånget, nu, och framtid,  och att tiden inte heller flyter så som vi gärna föreställer oss. Och den kanske viktigaste upptäckten var att det kan finnas både en början och ett slut på tiden.

Men hur viktig Einsteins teori än är löser den ändå inte "tidens gåta" och sökandet efter en djupare förståelse av tidsbegreppet och hur det förhåller sig till resten av det fysikaliska universat står fortfarande högt på vetenskapens dagordning. Med en mångfald exempel, från bland annat kvantfysikens förunderliga värld, visar Paul Davies att vi ännu har mycket att lära om tiden.

Hur kan tidsbegreppet uppstå ur det tidlösa kaos som kallas stora smällen? Är tidens gång bara en illusion? Kan tiden gå baklänges? Är tidsresor möjliga?

 Murray Gell-Mann
Kvarken och jaguaren.
Äventyr i det enkla och det komplexa

ICA bokförlag 1994

Bilderna av kvarken och jaguaren förmedlar i mitt tycke tillsammans perfekt de två sidor av naturen som jag kallar det enkla och det komplexa... Liksom kvarken är en symbol för fysiklagarna, som när de väl upptäckts står fullt synliga för det inre ögat, är jaguaren, åtminstone för mig, en möjlig metafor för det undflyende komplexa adaptiva system som fortfar att undgå en klar analytisk blick, fast dess fräna lukt kan kännas i buskaget. Utdrag ur Kvarken och Jaguaren 

En av arkitekterna bakom enkelhetens och komplexitetens vetenskaper presenterar en ytterst personlig, förenande bild av naturen.

Som teoretisk fysiker har Murray Gell-Mann utforskat naturen på dess mest grund- läggande nivå. Hans meritlista innefattar 1969 års nobelpris för det arbete som ledde fram till upptäckten av kvarken, den grundläggande byggstenen i alla atomkärnor i universum. Men Gell-Mann är en människa med många intellektuella intressen och har hela sitt liv varit intresserad av områden där man försöker för stå tillvaron på dess mest komplexa nivå: naturkunskap, biologisk evolution, språkens historia och studiet av kreativt tänkande.

Dessa till synes vitt skilda forskningsområden förenas i Gell-Manns nuvarande arbete vid Santa Fe Institute, där vetenskapsmän under söker likheterna och skillnaderna mellan komplexa adaptiva system, system som lär eller utvecklas genom att utnyttja inhämtad information. De innefattar barn som lär sig sitt modersmål, bakteriestammar som utvecklar resistens mot antibiotika, ett forskarsamhälle som prövar nya teorier eller en konstnär som gestaltar en kreativ idé.

Kvarken och jaguaren är Gell-Manns egen redogörelse för hur man finner sambanden mellan fysikens grundläggande lagar och komplexiteten och mångfalden i omvärlden. Det enkla är en kvark i en atom. Det komplexa är en jaguar som stryker omkring i sitt djungelrevir om natten. Utforskandet av sambandet mellan dem blir till en följd av spännande intellektuella äventyr.

 Brian Greene
Ett utsökt universum

Norstedts 2001/Månpocket 2002

Supersträngar, dolda dimensioner och sökandet efter den slutgiltiga teorin

"En riktig populärvetenskaplig pärla" Karin Bojs, Dagens Nyheter

Den moderna fysiken vilar på två grundpelare: Einsteins relativitetsteori, som förklarar hur stjärnor, galaxer eller tiden fungerar i universell skala, och kvantfysiken, läran om hur atomer och elektroner beter sig. Problemet är bara att de två teorierna sinsemellan är oförenliga. Om den ena är rätt kan inte den andra också vara det. Men nu finns en teori som förklarar allt som sker i universum och som förenar kvantfysik med relativitetsteori. Denna Teori för Allting (TfA) kallas supersträngteorin.


Brian Greene, matematiker och fysiker vid Columbia University i New York, är en av världens ledande strängteoretiker. Med stor lekfullhet och pedagogisk förmåga förklarar Greene supersträngteorin, kanske det svåraste ämnet i världen, med hjälp av racingbanor och myror på en vattenslang, så att även en läsare utan kunskaper i fysik kan förstå.

"Den är lättläst, charmerande och bråddjup. Tillsammans med Greene känner jag mig klyftig." Mikael Strömberg, Aftonbladet

"I boken Ett utsökt universum lyckas Brian Greene, en av världens ledande fysikteoretiker, inte bara med att översätta ekvationerna till begripligt språk och konkreta bilder utan också sy ihop en världsförståelse som skulle fått Platon gråtande av lycka att revidera sin grottliknelse och Einstein att utbrista i ett Äntligen! ...Brian Greene har åstadkommit oöverträffbar populärvetenskap."
Ola Gustafsson, Norrköpings Tidningar

"Greenes bok är berättelsen om ett av alla tiders största intellektuella äventyr...Den förtjänar sannerligen att bli en lika stor bestseller som Stephen Hawkings bok Universum - en kort historik."
Kjell Andersson, Borås Tidning

 

 Tor Nørretranders
Märk världen.
En bok om vetenskap och intuition

Bonnier Alba 1993

Det som görs
av det som kallas jag,
görs troligen
av någonting i mig
som är större
än jag.

Fysikerns James Clerk Maxwell
på dödsbädden, 1879.


De flesta mänskliga färdigheter - från dans och fotbollsspel till tänkande och samtalande - utövas bäst om man inte är medveten om vad man gör. Föreställningen om medvetandet som människans centrala, styrande enhet kan inte längre vidmakthållas. Jagets tidsålder går mot sitt slut.

Märk världen är berättelsen om en rad häpnadsväckande, vetenskapliga upptäckter som ifrågasätter invanda föreställningar om medvetande, information och civilisation. I en stort anlagd fram ställning sammanförs vetenskapen med erfarenheter ur vardagslivet.

Den danske författaren och vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders presenterar en utmanande översikt över epokgörande genombrott i naturvetenskapens syn på världen och ett tankeväckande debattinlägg om vad det egentligen innebär att vara människa.

 Simon Singh
Big Bang

Leopard 2005

Einstein sa en gång: ”Det mest obegripliga med universum är att det går att begripa.” Simon Singh visar att man inte behöver vara ett geni för att förstå hur allt började. På samma oefterhärmliga sätt som han tidigare skildrat matematikens och kodernas historia berättar han om de män och kvinnor som utvecklade teorin om universums uppkomst, Big Bang, Stora smällen.

Vi får möta Eratosthenes, som 250 f. Kr. med hjälp av skuggan av en käpp räknade ut jordens omkrets och avståndet till solen. Giordano Bruno hävdade att universum var oändligt och fick som tack möta döden på bålet i Rom år 1600. Den döva Henrietta Leavitt bevisade med sin skarpa syn att Vintergatan inte var den enda galaxen. För detta ville professor Gösta Mittag-Leffler tilldela henne Nobelpriset 1924, men tyvärr hade hon dött tre år tidigare, okänd och ouppskattad. Den notoriske bråkmakaren Fred Hoyle myntade 1950 namnet Stora smällen i ett försök att vara sarkastisk eftersom han absolut inte trodde på den. Och naturligtvis får vi möta geniet själv, Einstein, vars relativitetsteori i år firar 100 jämnt.

Vem kunde tro att Big Bang var så kul?, James Gleick, författare till Kaos och Fortare.

 

 Simon Singh
Fermats gåta.
Så löstes världens svåraste matematiska problem

Norstedts 1998

”JAG HAR FUNNIT ETT I SANNING FANTASTISKT BEVIS, MEN TYVÄRR ÄR MARGINALEN FÖR SMAL FÖR ATT DET SKA FA PLATS.”

Beviset gick ut på att Pythagoras sats bara stämde för potensen 2 men inte för något annat tal. Genom denna lilla anteckning nedskriven 1637 i en gammal grekisk bok blev Pierre de Fermat odödlig. I över 350 år försökte matematiker komma på svaret utan att lyckas.

Jakten på beviset innehåller de mest fantastiska historier. Här finns Sophie Germain som tvingades uppträda som man eftersom kvinnor inte fick studera matematik i 1700-talets Frankrike. Evariste Galois påstod sig också ha kommit på lösningen, men dog i en due11 innan han hann lägga fram beviset, och japanen Taniyama begick självmord i förtvivlan över att ingen förstod vilket genombrott han  gjort i lösningen av Fermats gåta.

1963 läste en tioårig engelsk pojke, Andrew Wiles, om problemet och bestämde sig för att lösa det. Han blev senare professor i matematik, och efter en åttaårig självvald isolering lyckades han 1995 slutligen 1ösa Fermats gåta.

SIMON SINGHS berättelse om FERMATS GÅTA är ett mänskligt drama om svindlande drömmar, intellektuell briljans och oförtröttlig beslutsamhet. Det är i själva verket matematikens kulturhistoria, berättad så underhållande att den blir till gänglig för envar. Boken har blivit en bästsäljare över hela värl den.

 Danah Zohar
Kvantjaget.
En revolutionerande syn på människans natur och medvetande med utgångspunkt i den moderna fysiken

Forum 1990

Enligt Danah Zohar behärskas vårt sätt att leva och tänka fortfarande av den världsbild som blev följden av Newtons fysiska upptäckter på 1600-talet. Vår tids västerländska människa känner sig som en främling i universum, utan någon meningsfull relation till de obevekliga krafter som styr den själlösa döda materiens större värld.

Men trots att kvantmekaniken radikalt har förändrat fysikens innebörd har den inte lett till motsvarande förändringar i vår världsbild. I Kvantjaget för Zohar fram banbrytande och om välvande idéer om hur kvantfysikens rön kan fördjupa vår syn på vardagen och hjälpa oss att bättre förstå vårt förhållande till oss själva och andra och till omvärlden i stort.

Med hjälp av åskådliga exempel och slående liknelser visar hon hur människans psykologi och väsen kan förklaras av och avspegla de lagar och beteendemönster som styr elektronernas och fotonernas värld.

Ett kvantjag bär med sig alla sina relationer hela livet och befinner sig i ständig växelverkan med andra varelser, med historien och naturen, vilket får vittgående och fantasieggande konsekvenser på livets alla områden.

Lättläst men aldrig ytligt, provokativt men aldrig orimligt, för enar Danah Zohar fysik, psykologi och filosofi i en helt ny syn på människan och världen.

 Gary Zukav
De dansande Wu Li-mästarna.
En översikt över den nya fysiken

Askild & Kärnekull 1981

De dansande Wu Li-mästarna vänder sig till alla dem som vill ha kunskap om ”den nya fysiken”, men känner sig hindrade av att de saknar lämplig matematisk och teknisk bakgrund. 

”De flesta av de grundläggande tankarna i vetenskaperna är egentligen enkla och kan, som regel, uttryckas på ett språk som begrips av var och en.” Så ansåg Albert Einstein och Cary Zukav anser detsamma.

Det var studiet av elementarpartiklarna som fick fysikerna att snubbla över en ytterst förödande (för fysiker) upptäckt: Newtons fysik är inte giltig på de mycket små materiepartiklarnas område! Efterverkningarna av denna omvälvande upptäckt hål ler fortfarande på att förändra vår världsbild. Kvantmekaniska experiment gav gång på gång resultat som den newtonska fysiken varken kunde förut säga eller förklara. Detta är måhända alla tiders mest djup gående vetenskapliga upptäckt. Vårt århundrades fysiker har i allt högre grad börjat inse att de konfronterar det outsägbara.

WU LI är kinesiska för ”fysik”. Men det är ett mång skiftande uttryck som också betyder ”mönster av organisk energi”, eller ”upplysning” eller ”jag griper mina idéer” och mycket annat. Gary Zukav vill med bokens titel ge uttryck för ”den nya fysikens” många fasetter.

Men en Wu Li-mästare är också en lärare som leker in kunskaper i sina lärjungar. Tillsammans ”dansar” mästaren och lärj ungen fram genom en förtrollad värld av kunskaper, och innan lärjungen riktigt förstår hur, har han fått djupa insikter i de mest komplicerade ämnen. Det är en tänk värd bild och ett trevligt sätt att nalkas ”den nya fysiken”.

 


Skicka E-post till
info@bokskatter.se med frågor eller synpunkter på denna webbplats.
Copyright © 2013
Webbplatsen är uppdaterad: 2013-01-04